પાટણ જિલ્લાના હારીજ તાલુકાના અડિયા ગામે યોજાયો ‘’મારી માટી, મારો દેશ’’ કાર્યક્રમ

Mari Mati Maro Desh

“મારી માટી, મારો દેશ”, “માટીને નમન,વીરોને વંદન”. મારી માટી, મારો દેશ” અભિયાન અંતર્ગત સમગ્ર પાટણ જિલ્લામાં “માટીને નમન,વીરોને વંદન” થીમ અંતર્ગત રાષ્ટ્રભક્તિના અનોખા પર્વના લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. આજે પાટણ જિલ્લાના હારીજ તાલુકાની અડિયા પંચાયતમાં માટીને નમન,વીરોને વંદન કાર્યક્રમ યોજાયો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના 75 વર્ષની સ્મારક ઉજવણી અંતર્ગત આ વર્ષે સ્વતંત્રતા પર્વના અવસરે માતૃભૂમિના વીરો … Read more