પાટણ: ગ્રામજનોના સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનના પાલનથી આ ગામ થયું કોરોના મુક્ત.

સરપંચશ્રી અને સભ્યોએ જાગૃતિ માટે ટીમ બનાવી ગામલોકોને સમજાવી કોરોનાને જાકારો આપ્યો. કોરોનાનું સંક્રમણ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વધતા ગ્રામજનો દ્વારા સ્વૈચ્છિક

Read more