પાટણ : સ્વયં શિસ્ત અને સંયમથી નવી કુંવરના ગ્રામજનોએ કોરોનાને પરાસ્ત કર્યો.

કોરોના મહામારીનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે એવા સમયમાં ઘણા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ્યાં કોરોનાના એક સમયે ઘણા કેસ હતા ત્યાં ગ્રામજનોએ

Read more

જિલ્લા કલેક્ટર સુપ્રીત સિંઘ ગુલાટી : આ રીતે કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ અટકાવી શકાશે.

સેલ્ફ આઈસોલેશન અને પ્રાથમિક સારવારની વ્યુહરચનાથી જ કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ અટકાવી શકાશે જિલ્લા કલેક્ટર સુપ્રીત સિંઘ ગુલાટી કોવિડ-૧૯ના સંક્રમણને અટકાવવા

Read more