અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા અકસ્માત વીમા યોજનાનો લાભ લેવા જિલ્લાના નાગરિકોએ નજીકની પોસ્ટ ઓફિસનો સંપર્ક કરવો

Antyodaya Labor Protection Accident Insurance Scheme

રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય કેન્દ્રિયસંચાર મંત્રીશ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણની ઉપસ્થિતિમાં ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ ખાતે ના 08.07.2023 ના રોજ અત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા અકસ્માત વીમા યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જેનો મુખ્ય હેતુ સ્થાનિક શ્રમિકો સુધી અકસ્માત વિમાનો લાભ પહોંચાડવાનો છે. પાટણ જિલ્લામાં પણ “અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા અકસ્માત વીમા યોજના” શરૂ કરવામાં આવે છે. જેનો … Read more

આ વર્ષે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દેશ કરશે ‘’મારી માટી,મારો દેશ’’ થીમ અંતર્ગત ઉજવણી

Azadi ka Amrit Mohotsav

આપણી માતૃભૂમિની માટી સાથે આપણા સૌનો અતૂટ સંબધ રહેલો હોય છે. માતૃભૂમિની માટી જ લોકોને સાંકળે છે. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આ વર્ષની ઉજવણીની થીમ પણ માટી સાથે જ સંકળાયેલી છે. ‘’મારી માટી,મારો દેશ’’ થીમ અંતર્ગત સમગ્ર દેશ માતૃભૂમિને વંદન કરશે. જેને અનુલક્ષીને આજરોજ જિલ્લા સેવા સદન ખાતે મુખ્ય સચીવશ્રીની અધ્યક્ષતામાં વિડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે … Read more