કંન્જકટીવાઇટીસ વાયરસ: જિલ્લા આરોગ્ય શાખા દ્રારા રોગ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે

રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ફેલાતો કંન્જકટીવાઇટીસ વાયરસ નામનો વાયરલ એટલે કે જેને સાદી ભાષામાં આંખો આવવી કહેવામાં આવે છે. આ રોગના દર્દીઓ રોજબરોજ નિદાનમાં સામે આવી રહ્યા છે. જેનાં પગલે પાટણ જિલ્લા આરોગ્યતંત્ર દ્વારા રોગ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

આ રોગ ચેપી હોવાથી તેના ફેલાવો ઝડપથી થાય છે ,જોકે તે કોઈ જીવલેણ રોગ ન હોવાથી એકદમ પેનિક થવાની જરૂર નથી  તેવી તબીબો સલાહ આપી રહ્યા છે. સાવચેતી ના ભાગરૂપે જીલ્લામાં સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવા તેમજ કેસોનું રિપોટિંગ કરવા સુચના આપવામાં આવેલ છે.  આ સાથે પ્રજાને અપીલ કરવામાં આવેલ છે  કે, આંખો લાલ થવી, ખંજવાળ આવવી, આંખમાંથી પાણી પડવું, દુખાવો થવો, જેવા લક્ષણો જણાય તો તુરંત જ નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રોનો સંપર્ક કરવો અને સારવાર લેવી. આવો કેસ કોઈ ઘરમાં નોંધાય તો ઘરના બીજા સભ્યોએ આ રોગ ચેપી હોવાને લઈ તેનાથી અંતર જાળવી રાખવું હિતાવહ છે. તેમજ દર્દી ચશ્માનો ઉપયોગ કરે તે પણ આવશ્યક છે.

પાટણ જીલ્લામાં કંન્જકટીવાઇટીસના કેસો માટે આરોગ્ય શાખા દ્રારા રોગ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. જેવા કે,

૧- મળેલ કેસોને આંખના ટીપાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે . અને તેમનો ચેપ બીજાને ન લાગે તેની માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્રારા સમજાવવામાં આવે છે

૨ –જીલ્લામાં આંખના ટીપાનો પુરતો સ્ટોક છે

૩- જીલ્લાની આરોગ્ય ટીમ (RBSK) દ્રારા દરેક સ્કૂલોમાં જઈને કંન્જકટીવાઇટીસનું સર્વે કરવામાં આવે છે .

૪- જિલ્લામાં કાર્યરત SBCC ટીમો દ્રારા આરોગ્ય શિક્ષણની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે .

૫- અત્યાર સુધી જીલ્લામાં કંન્જકટીવાઇટીસનાં ૩૨૩ કેસો મળેલ છે.

Leave a Comment